Informacje nieudostępnione

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Sposób i forma składania wniosków:

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. należy kierować pocztą lub złożyć bezpośrednio na adres:

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
ul. Szyperska 14
61 – 754 Poznań

lub przesłać drogą mailową na adres: wfr@wfr.org.pl