Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
  • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  • pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  • działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
  • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
  • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).