Organy spółki

ZARZĄD

Wojciech Marcinkiewicz – Prezes Zarządu
Katarzyna Kierzek-Koperska – Wiceprezes Zarządu

 

RADA NADZORCZA

Przewodniczący:

Wojciech Kulak

Członkowie:

Marek Baumgart
Mirosława Katarzyna Kaźmierczak
Tobiasz Adam Kowalczyk
Leszek Sobieski
Bartosz Zawieja

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zarząd Województwa Wielkopolskiego