Organy spółki

ZARZĄD

Wojciech Marcinkiewicz – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Przewodniczący:

Wojciech Kulak

Członkowie:

Marek Baumgart
Mirosława Katarzyna Kaźmierczak
Tobiasz Adam Kowalczyk
Leszek Sobieski
Marcin Ruta

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zarząd Województwa Wielkopolskiego