Status prawny

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką prawa handlowego, utworzoną na mocy Aktu założycielskiego z dnia 5 października 2016 r.

Jedynym wspólnikiem spółki posiadającym 100 % udziałów jest Województwo Wielkopolskie.

Misja, cel oraz działania spółki zostały określone w Akcie założycielskim.