Zamówienia publiczne

Postępowania przeprowadzane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://wfr.eb2b.com.pl/

Aktualne zamówienia publiczne
Archiwalne zamówienia publiczne