Wykaz rejestrów i ewidencji

  1. Rejestr uchwał
  2. Rejestr szkoleń
  3. Rejestr umów
  4. Rejestr pism przychodzących i wychodzących