Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (WFR) wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000645228, REGON: 365658047, NIP: 7831749000.

II. Informacje ogólne

 1. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikom odwiedzającym stronę www.wfr.org.pl.
 3. Korzystanie ze strony internetowej www.wfr.org.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
 4. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników strony.
 5. Pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. można zadawać drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@wfr.org.pl

III. Ochrona danych osobowych

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych na stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. zbiera i przetwarza poniższe rodzaje danych osobowych:
  • Dane kontaktowe (adres email, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, imię i nazwisko, stanowisko),
  • Dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności zawodowej.
 1. Dane osobowe zbierane od użytkowników serwisu służą nam do poniższych celów:
  • Utrzymywania relacji z użytkownikami w tym za pośrednictwem Newslettera oraz formularza kontraktowego,
  • Przedstawiania aktualnej oferty oraz aktualnych wydarzeń,
  • Prowadzenia zapisów na organizowane wydarzenia.
 1. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. oraz inne podmioty na podstawie udzielonych upoważnień lub zawartych umów.
 2. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobom tym przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

IV. Pliki Cookies

 1. Strona www.wfr.org.pl używa Cookies. Plik Cookie zawiera informacje, które są wysyłane z serwisu do przeglądarki użytkownika, a następnie zapisywane w systemie. Dzięki wykorzystaniu plików Cookies czas ładowania strony jest krótszy, a dane pobierane są tylko raz. W związku z powyższym łącze internetowe użytkownika nie jest ponownie obciążane.
 2. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić, korzystanie ze strony www.
 3. W celu zarządzania ustawieniami Cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:
  • Chrome,
  • Safari,
  • Firefox,
  • Opera,
  • Android,
  • Safari (iOS).
 1. W celu usprawnienia funkcjonowania strony wykorzystujemy Google Analytics – narzędzie służące do monitorowania zachowań użytkowników na stronie.
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zbieramy i przetwarzamy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Strona www.wfr.org.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania Polityki prywatności i przetwarzania plików Cookies. Zalecamy zapoznanie
  się z Polityką prywatności i plików Cookies tych stron.
 4. Więcej nt. Cookies znajduje się pod linkiem: informacje o ciasteczkach.

V. Newsletter

Zapis do newslettera jest dobrowolny. W celu zapisania się należy przekazać Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Dane przekazane WFR podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera,
a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Przesyłanie newslettera odbywać się będzie za pośrednictwem zewnętrznego programu Freshmail, który będzie odbiorcą danych osobowych w zakresie zapewniającym komunikację z adresatami informacji przesyłanych w Newsleterze. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych kontaktowych użytkownika z bazy. W każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

VI. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym
z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez WFR w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.