Wybór Pośrednika Finansowego, który będzie wdrażał wsparcie pożyczkowe w postaci Pożyczki Prorozwojowej II dedykowanej MŚP z województwa wielkopolskiego