BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW, PRODUKTÓW I USŁUG POZAPALIWOWYCH PRZY UŻYCIU KART PALIWOWYCH NA POTRZEBY EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH W ROKU 2022-2023