Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:”Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA

Zmiana treści SIWZ – zmiana terminu składania ofert

UWAGA

Zmiana treści SIWZ i sprostowanie

UWAGA

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ wraz z zawiadomieniem o zmianie treści SIWZ

UWAGA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 stycznia 2018 roku

UWAGA

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załączniki:

ogloszenie_o_zamowieniu_2.pdf
specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_1.pdf
zalacznik_nr_1_do_siwz_-formularz_ofertowy.docx
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_z_art._22_ust._1_pkt_2_i_ust._1b_ustawy_pzp.docx
zalacznik_nr_3_do_siwz_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_art._22_ust._1_pkt_1_w_zwiazku_z_art._24_ust._1_pkt_12-22_i_ust._5_pkt_1_ustawy_pzp.doc
zalacznik_nr_4_do_siwz_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej_w_zwiazku_z_art._24_ust._1_pkt_23_ustawy_pzp.docx
zalacznik_nr_3_do_umowy_-_protokol_wydania_samochodu.pdf
zalacznik_nr_4_do_umowy_-_protokol_zwrotu_samochodu.pdf
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_wzor_umowy.pdf
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_0.pdf
zalacznik_nr_7_siwz_-_wykaz_wykonanych_lub_wykonywanych_uslug_1.docx
zmiana_tresci_siwz.pdf
zmiana_tresci_siwz_i_sprostowanie.pdf
odpowiedzi_na_zapytania_do_tresci_siwz_wraz_z_zawiadomieniem_o_zmianie_tresci_siwz.docx
informacja_z_otwarcia_ofert_2.pdf
informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf