Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Dokumentacja z postępowania znajduje się na Platformie zakupowej pod adresem:

https://wfr.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/240434/najem-dlugoterminowy-samochodow-osobowych-na-potrzeby-wielkopolskiego-funduszu-rozwoju-sp-z-o-o-z-siedziba-w-poznaniu-1

Przetarg prowadzony jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.