Świadczenie przez Pośredników Finansowych usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla MŚP z województwa wielkopolskiego reporęczanych przez WFR

Świadczenie przez Pośredników Finansowych usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla MŚP z województwa wielkopolskiego reporęczanych przez WFR

Postępowanie dostępne jest na platformie zakupowej pod adresem : https://wfr.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/148332/swiadczenie-przez-posrednikow-finansowych-uslugi-posrednictwa-finansowego-w-zakresie-udzielania-poreczen-dla-msp-z-wojewodztwa-wielkopolskiego-reporeczanych-przez-wfr-1