Zamówienie publiczne w trybie art. 214 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych na Wybór Pośrednika Finansowego, który będzie wdrażał wsparcie pożyczkowe dedykowane MŚP z województwa wielkopolskiego.