Zamówienie publiczne w trybie art. 67 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych na Wybór Pośrednika Finansowego jako Podmiotu Przejmującego Usługi Zarządzania w ramach Umowy Dotyczącej Deponowania i Zarządzania Funduszami i nadania mu roli FROM