Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw, produktów i usług pozapaliwowych przy użyciu kart paliwowych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2021

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na bezgotówkowy zakup paliw, produktów i usług pozapaliwowych przy użyciu kart paliwowych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2021.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie-ofertowe-.pdf
Zalacznik-nr-1-Wzor-umowy.pdf
Zal.-nr-2-do-Umowy.pdf
Zalacznik-nr-2-Formularz-ofertowy.doc
Wyjasnienia-do-postepowania.pdf
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-2.pdf