Zapytanie ofertowe na realizację przez okres 24 miesięcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o.