Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę art. biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozowju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2019

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2019

zapytanie_ofertowe_art._biurowe.pdf
zalacznik_nr_1_-_wykaz_asortymentu.xlsx
zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy.pdf
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy_art._biurowe.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_3.pdf