Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w 2019 roku

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów chemicznych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2019

zapytanie_ofertowe_art._chemiczne.pdf
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_-_wykaz_asortymentu.xlsx
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_-_formularz_ofertowy.pdf
zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_wzor_umowy_0.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_0.pdf