Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii komórkowej z dostępem do Internetu