Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. o wartości poniżej 30 000 euro

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. o wartości poniżej 30 000 euro

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_0.pdf
zalacznik_nr_1_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_0.pdf
zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_0.pdf
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_wykonawcy.pdf