Zapytanie Ofertowe na zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń i oprogramowania dotyczącego rozbudowy i aktualizacji systemu informatycznego oraz urządzeń elektronicznych, multimedialnych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń i oprogramowania dotyczącego rozbudowy i aktualizacji systemu informatycznego oraz urządzeń elektronicznych, multimedialnych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

zapytanie_ofertowe_z_podzialem_na_czesci-19.11.2019.pdf
sopz.pdf
zalacznik_nr_2_-_wzor_umowy_.pdf
zalacznik_nr_3_-_formularz_ofertowy_19.11.2019_003.docx
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_komputery.pdf