Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

UWAGA

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie dokonał wyboru oferty

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_11.pdf
zalacznik_nr_1_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_0.pdf
zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy_0.docx
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.pdf