Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. o wartości poniżej 30 000 euro

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. o wartości poniżej 30 000 euro

Załączniki:

zapytanie_ofertowe.pdf
zalacznik_nr_1_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.pdf