Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie-ofertowe-1.pdf
Zalacznik-nr-1-do-Zapytania-ofertowego-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
Zalacznik-nr-2-do-Zapytania-ofertowego-formularz-ofertowy.pdf
Zalacznik-nr-3-do-Zapytania-ofertowego-Istotne-postanowienia-umowy.pdf
Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Protokol-odbioru-zamowienia-wzor.pdf
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf