Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych oraz szkoleń dla pracowników Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych oraz szkoleń dla pracowników Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Uwaga

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: „Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert”

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_7.pdf
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_5.pdf
zalacznik_nr_2_-_wzor_umowy.pdf
zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_formularz_ofertowy.doc
zalacznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc
odpowiedzi_na_pytania_co_do_tresci_zapytania_ofertowego_wraz_z_informacja_o_przedluzeniu_terminu_skladania_ofert.pdf