Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

NAZWA ORGANU KONTROLI

DATA

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROWADZONEJ KONTROLI

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
I Oddział w Poznaniu

25.09.2018

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania jest zobowiązany Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.