Zapytanie ofertowe na na sukcesywne świadczenie usług cateringowych w roku 2019 dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z podziałem na części

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na na sukcesywne świadczenie usług cateringowych w roku 2019 dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z podziałem na części

zapytanie_ofertowe_na_usluge_cateringowa_w_roku_2019.pdf
zalacznik_nr_1_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_2.pdf
zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_1.docx
zalacznik_nr_3_wykaz_uslug_0.docx
zalacznik_nr_4_wzor_umowy.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_czesc_i_2.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_czesc_ii_1.pdf