Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2018

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w roku 2018

UWAGA

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert do 29 grudnia do godziny 13:00

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: „Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego”

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_8.pdf
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_-_formularz_ofertowy.doc
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_-_oswiadczenie_wykonawcy.doc
zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_wzor_umowy.pdf
odpowiedzi_na_pytania_co_do_tresci_zapytania_ofertowego.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.docx