Zapytanie ofertowe na produkcję filmów i spotów reklamowych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na produkcję filmów i spotów reklamowych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu

UWAGA

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: „Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego”

UWAGA

Zamawiający informuje, iż postępowanie zostało unieważnione

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_17.pdf
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_1.docx
zalacznik_nr_2_-_wykaz_uslug.docx
odpowiedzi_na_zapytania_do_tresci_zapytania_ofertowego.pdf