Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

UWAGA

Odpowiedzi na pytania co do treści Zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu do składania ofert do 14 listopada do godziny 15:30

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pt.: „Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania ofertowego”

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_18.pdf
zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_3.docx
zalacznik_nr_2_wykaz_uslug_1.docx
odpowiedzi_na_pytania_do_tresci_zapytania_ofertowego.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_czesc_i_1.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_czesc_ii_0.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_czesc_iii.pdf
informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_czesc_iv_0.pdf