Zapytanie ofertowe na rezerwację, sprzedaż i sukcesywną dostawę biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w 2017 roku

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na rezerwację, sprzedaż i sukcesywną dostawę biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w 2017 roku.

Załączniki:

zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_formularz_ofertowy.doc
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_sopz.pdf
zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_istotne_postanowienia_umowy.pdf
zapytanie_ofertowe_bilety_lotnicze.pdf