Zapytanie ofertowe na rezerwację, sprzedaż i sukcesywną dostawę biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w 2019 roku.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na rezerwację, sprzedaż i sukcesywną dostawę biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w 2019 roku.

zapytanie_ofertowe_bilety_lotnicze_0.pdf
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_formularz_ofertowy.pdf
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_sopz_0.pdf
zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_istotne_postanowienia_umowy_0.pdf
zalacznik_nr_4_do_zapytanian_ofertowego_wykaz_wykonanych_uslug.docx
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_4.pdf