Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (tzw. gadżetów reklamowych) dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytania Ofertowe na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych (tzw. gadżetów reklamowych) dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zapytanie_ofertowe_-_mat._promocyjne_gadzety_reklamowe_0.pdf
zalacznik_nr_1_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_3.pdf
zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_2.docx
zalacznik_nr_3_wykaz_uslug_1.docx
zalacznik_nr_4_-_istotne_postanowienia_umowy.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_5.pdf