Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_9.pdf
zalacznik_nr_1_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy.docx
zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie.doc
zalacznik_nr_4_-_wzor_umowy.pdf