Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_13.pdf
zalacznik_nr_1_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_1.pdf
zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy_1.docx
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy_0.pdf