Struktura własnościowa

Strukturę własnościową Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. tworzy jedyny Wspólnik: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który posiada 150 udziałów o wartości 1 000 PLN każdy, o łącznej wartości 150 000 PLN.