Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:”Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawiera załącznik pn.: „Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ”

UWAGA

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20 grudnia 2017 roku

UWAGA

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 28 grudnia 2017 roku

Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie zawiera załącznik pn.: Informacja o unieważnieniu postępowania”

Załączniki:

ogloszenie_o_zamowieniu_0.pdf
specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_0.pdf
zalacznik_nr_1_siwz_-_formularz_ofertowy.docx
zalacznik_nr_2_siwz_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_z_art._22_ust._1_pkt_2_i_ust._1b_ustawy_pzp.docx
zalacznik_nr_3_siwz_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_art._22_ust._1_pkt_1_w_zwiazku_z_art._24_ust._1_pkt_12-22_i_ust._5_pkt_1_ustawy_pzp.doc
zalacznik_nr_4_siwz_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej_w_zwiazku_z_art._24_ust._1_pkt_23_ustawy_pzp.docx
zalacznik_nr_5_siwz_-_wzor_umowy.pdf
zalacznik_nr_6_siwz_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_0.pdf
zalacznik_nr_7_siwz_-_wykaz_wykonanych_lub_wykonywanych_uslug.docx
zalacznik_nr_3_do_umowy_-_protokol_wydania.pdf
zalacznik_nr_4_do_umowy_-_protokol_zwrotu.pdf
odpowiedzi_na_zapytanie_do_tresci_siwz.pdf
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf