Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz analizy sytuacji majątkowo – finansowej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz analizy sytuacji majątkowo – finansowej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku.

Zapytanie-ofertowe.pdf
Zalacznik-nr-1-do-Zapytania-ofertowego-Formularz-ofertowy.docx
Zalacznik-nr-2-do-Zapytania-ofertowego-Wykaz-wykonanych-badan.docx
Zalacznik-nr-3-do-Zapytania-ofertowego-Formularz-osobowy-bieglego-rewidenta.docx
Zalacznik-nr-4-do-Zapytania-ofertowego-wzor-umowy.pdf
informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1.pdf