Zapytanie ofertowe na realizację w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy przez Wykonawcę zadania: Hosting aplikacji WFRSystem na dedykowanym serwerze wirtualnym wraz z zapewnieniem certyfikatu bezpieczeństwa ważnego przez min. 12 miesięcy z usługami administracyjnymi serwera i aktualizacją bibliotek i frameworków aplikacji do najnowszej wersji.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na realizację w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy przez Wykonawcę zadania:  Hosting aplikacji WFRSystem na dedykowanym serwerze wirtualnym wraz z zapewnieniem certyfikatu bezpieczeństwa ważnego przez min. 12 miesięcy z usługami administracyjnymi serwera i aktualizacją bibliotek i frameworków aplikacji do najnowszej wersji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie_Ofertowe.pdf
Zalacznik_01_-_Opis_Przedmiotu_Zamowienia.docx.pdf
Zalacznik_02_-_Formularz-ofertowy.docx
Zalacznik_03_-_Oswiadczenie.doc
Zalacznik_04_-_Wzor_Umowy-.pdf
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf