Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w roku 2018

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w roku 2018

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_10.pdf
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_-_wykaz_asortymentu_0.xlsx
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_-_formularz_ofertowy_4.doc
zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-_wzor_umowy_1.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_1.pdf