Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

UWAGA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zapytanie_ofertowe__0.pdf
zalacznik_nr1_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_0.pdf
zalacznik_nr_2_-_formularz_ofertowy_2.docx
zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_0.doc
zalacznik_nr_4_-_istotne_postanowienia_umowy_0.pdf
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_meble.doc.pdf