Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z podziałem na części

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_16.pdf
zalacznik_nr_1_-_sopz.pdf
zalacznik_nr_2_-_wzor_umowy.docx
zalacznik_nr_3_-_formularz_ofertowy.docx